Sunday, 28 October 2012

isi - isi penting karangan Tahap 2


HARI GURU
 •          16 Mei setiap tahun
 •           Mengenang jasa guru
 •           Dapat mengeratkan hubungan antara guru dan murid
 •           Mewujudkan kesedaran murid akan jasa-jasa guru

          
HARI SUKAN
 •           Mencergaskan minda
 •           Menyihatkan tubuh badan
 •           Mengeratkan silaturahim
 •           Menanamkan semangat kesukanan

HARI KANTIN
 •           Dapat mengeratkan silatulrahim
 •          Berkerjasama
 •      Tolong-menolong antara satu  sama lain
 •    Menyedarkan tentang kebersihan kantin

KEMPEN TANDAS SEKOLAH BERSIH
 •         Supaya tandas kekal bersih
 •          Mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih dan selesa
 •         Imej sekolah
 •        Menyedarkan murid tentang pentingnya kebersihan tandas

FAEDAH KELAS TAMBAHAN
 •           Dapat menambah ilmu
 •           Mengingati pelajaran yang lepas
 •           Mengisi masa lapang
 •           Mengukuhkan persahabatan

KEBAIKAN MENGGUNAKAN KOMPUTER
 •           Dapat meluaskan minda
 •           Dapat membuat tugasan  sekolah dengan lebih baik dan kemas
 •           Dapat mencari bahan maklumat/bacaan yang berguna
 •           Menjimatkan masa

KEPENTINGAN MASA
 •           Kehidupan akan teratur
 •           Mengatur masa dengan baik
 •           mendisiplin diri

KEBURUKAN PERMAINAN VIDEO
 •          Tidak dapat menyiapkan kerja/leka bermain
 •           Merosakkan minda dan mata
 •           Menganggu masa belajar
 •           Mempengaruhi kelakuan kanak-kanak
 •           Lupa tanggungjawab

 HARI KO-KURIKULUM
 •           Mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah
 •           Dapat membentuk disiplin diri yang tinggi
 •           Terhindar daripada gejala-gejala yang tidak baik

PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
 •           Dapat mendisiplinkan diri
 •           Berdikari
 •           Mengeratkan silatulrahim
 •           dapat ramai kawan

KES BULI
 •           Salah faham
 •           sifat dengki
 •           kurang perhatian ibubapa/kasih sayang
 •           Kurang didikan agama/dispilin diri

CARA MENGEMBIRAKAN IBUBAPA
 •           Menghormati ibubapa
 •           mendengar nasihat ibubapa
 •           Memberi kejayaan kepada ibubapa
 •           Menolong ibubapaHARI ANUGERAH KECEMERLANGAN
 •           Dapat berkerjasama
 •           Dapat mengeratkan hubungan guru dan murid
 •           Dapat menghargai kejayaan murid
 •           Mencungkil bakat murid


FAEDAH MEMBACA
 •           Menambah ilmu pengetahuan
 •           Mengisi masa lapang   
 •           dapat banyak ilmu
 •           Mengetahui isu-isu semasa


KEPENTINGAN MENJAGA KEBERSIHAN
 •           Mendisiplinkan diri
 •           Menjaga kesihatan
 •           Menjaga imej
 •           keselesaan


KEPENTINGAN BERJIRAN
 •           Dapat menolong ketika susah
 •           memberi nasihat/berkongsi masalah
 •           mempermudahkan sesuatu urusan

HARI KANAK-KANAK
 •           Memberikan penghargaan
 •           memilih tokoh kanak-kanak
 •           menaikkann semangat mengharumkan nama Negara
 •           Mencungkil bakat/minat

KEBAIKAN MENGIKUTI KEM MOTIVASI
 •           Dapat kawan baru/merapatkan hubungan
 •           pengalaman baru
 •           mendisiplinkan diri
 •           Mendapatkan kesedaran diri sendiri

Saturday, 29 September 2012


UNIT 1 : STRATEGI MENJAWAB SOALAN MEMINDAHKAN
MAKLUMAT.


1. Teliti gambar yang diberikan dan memahami idea keseluruhan gambar tersebut,
2. Mengenal pasti aktiviti atau perkara yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar.
3. Bina lima ayat yang lengkap berdasarkan bahan tersurat sahaja
4. Jangan memberikan nama khusus kepada watak tertentu yang terdapat dalam
gambar. Gunakan gelaran secara umum untuk watak tersebut.
5. Pastikan ayat yang dibina menggunakan tatabahasa dan ejaan yang betul.


UNIT 2 : STRATEGI MENGARANG YANG BERKESAN

A. Pilih soalan yang tepat.
a. Baca semua soalan.
b. Pilih tajuk karangan berserta format yang benar-benar kamu kuasai.
c. Cari isi-isi penting yang tepat dan sesuai dengan kehendak soalan.

B. Carilah Kunci Soalan
I). Kunci karangan biasanya berupa kata atau rangkaian kata. Contohnya :
i. Nyatakan………
ii Tulis laporan………..
iii Sediakan teks syarahan……..
II) Garislah kata kunci soalan untuk mengelakkan karangan terpesong daripada
kehendak soalan

C. Sediakan Rangka Karangan.
· Rangka karangan perlu mempunyai pendahuluan, isi dan penutup
· Isi-isi karangan perlu diberikan huraian berserta contoh yang sesuai.
· Karangan anda harus mempunyai penutup, yakni kesimpulan tentang tajuk

D. Tulislah karangan yang baik
· karangan mestilah mempunyai pendahuluan, isi dan penutup
· Isi pengenalan yang dimuatkan mestilah dapat memberikan gambaran umum
tentang kehendak soalan.
· Pada bahagian isi,memadailah empat isi berserta contoh yang sesuai.
· Pada perenggan penutup pula, isi mestilah dapat menyimpulkan apa-apa yang
apa-apa yang ditulis dalam perenggan isi
· Gunakan penanda wacana seperti selain itu, disamping itu, walaupun, dan
sebagainya untuk memastikan kesinambungan ayat-ayat dalam karangan.

E. Semaklah karangan
· Tujuannya supaya:
(a) markah tidak ditolak
(b) dapat membetulkan kesilapan ejaan dan frasa;
(c) dapat mengelakkan kekurangan dan pengulangan isi;
(d) panjang karangan menepati arahan soalan

Tiada yang mustahil untukmu berjaya

LinkWithin

Related Postas Plugin for WordPress, Blogger...